nasz zespół

DSC_0856
dr hab. tomasz niedziński

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest ekspertem i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współzałożyciel Kancelarii  Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp.k. oraz jej partner zarządzający. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. 

DSC_0992
Dr Izabela NiedzińskA-Werelich

radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Prokurent i wspólnik Kancelarii prawniczej Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp.k.
Mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych 
w Warszawie.

DSC_0757
Małgorzata Jędral

adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kompetencje w obsłudze podmiotów gospodarczych. Czuwa nad prowadzeniem spraw klientów indywidualnych i korporacyjnych. 

DSC_0494
Piotr Niedziński

radca prawny, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się
w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy i w zatrudnieniu. Występuje w imieniu Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Autor książek „Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie – Komentarz do znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy z wzorami przykładowych umów” oraz
„Wybrane unormowanie prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

DSC_0419
Katarzyna Dąbrowska

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Groningen, Faculty of Law. W latach 2015-2016 Dyrektor ds. Konferencji Międzynarodowych w ELSA Warszawa. W roku 2016 ukończyła szkołę prawa hiszpańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie.