Zespół

  • dr Tomasz Niedziński – radca prawny, wspólnik Kancelarii, ekspert i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej UW. Wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UW. Były redaktor merytoryczny poradnika „Personel od A do Z”, konsultant firmy „Kerberos” zajmującej się ochroną danych osobowych i polityką bezpieczeństwa. Specjalizuje się w prawie pracy i szeroko rozumianej ochronie danych osobowych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Nadzorował audyty z zakresu ochrony danych osobowych dużych firm teleinformatycznych i komunikacyjnych, jak również prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa pracy, konsultant firm zajmujących się polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych.
  • Piotr Niedziński – radca prawny. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy i w zatrudnieniu. Reprezentuje klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Autor książki „Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie – Komentarz do znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy z wzorami przykładowych umów” oraz „Wybrane unormowanie prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
  • Małgorzata Jędral – aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizująca się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie pracy i prawie karnym.
  • Maciej Żyłka – aplikant radcowski, absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
  • Maciej Makagon – aplikant radcowski, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Radosław Kubis – aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Łukasz Pazurek – aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Łódzkiego, w ramach programu Sokrates w 2006 r. studiował na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego Westfälische Wilhelms Universität w Münster przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Kamila Niewęgłowska – aplikant radcowski, absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Obecnie studentka University of Cambridge, Institute of Continuing Education Diploma in English and European Union Law.