Publikacje

Publikacje naukowe

 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. PUSiG nr 5/2001 r., str 11–14.
 2. Plan urlopów. PUSiG nr 6/2001 r., str. 3–5.
 3. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. PUSiG nr 9/2001 r., str. 3–6.
 4. Nakaz płatniczy inspektora pracy – artykuł dyskusyjny. PiZS nr 8/2002 r., str. 15–17
 5. Niewładcze formy interwencji inspektora pracy. PUSiG nr 4/2002 r., str 31–35
 6. Zawiadomienie inspekcji pracy o rozpoczęciu i poszerzeniu działalności. PUSiG nr 5/2002 r., str. 35–36
 7. Agencja pracy tymczasowej. PUSiG nr 7/2002 r., str 6–7.
 8. Praca w niepełnym wymiarze czasu. PUSiG nr 10/2002 r., str.
 9. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. PUSiG nr 12/2002 r., str. 4–6
 10. Tomasz Niedziński, Rafał Stankiewicz., Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w ustawie o ochronie konsumentów z 15 grudnia 2000 r., Radca Prawny nr 5/2003 r., str. 77–85.
 11. Uprawnienia PIP związane z transportem drogowym. PiZS nr 7/2004. str. 26–30
 12. Interwencja inspektora pracy w przypadku stanu nietrzeźwości pracownika PiZS 10/2004. str. 27–30
 13. Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy, książka Warszawa 2008 r., Wyd. Beck, łączna liczba stron 90.
 14. Ingerencja administracyjna i procesowa organów PIP w sferę uznaniowej wolności pracodawcy zatrudniania pracowników Monitor prawa pracy nr 1/2008
 15. Ryzyko gospodarcze (finansowe) pracodawcy związane z wykonaniem nakazu płatniczego inspektora pracy (w) „Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji” pod red. Prof. Waleriana Sanetry.
 16. Opinia prawna OE–84 przygotowaną dla Działu Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu RP na temat „Prawno – ustrojowy status Państwowej Inspekcji Pracy a skuteczność jej działania w świetle obecnych rozwiązań krajowych i europejskich”, Warszawa 2008 r., łącznie stron 30

Monografie

 1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2009 r., Wyd. Dyfin.
 2. Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Warszawa 2008 r., Wyd. C. H. Beck .

Artykuły

 1. Odpowiedzialność karna członków zarządu za naruszenie praw pracownika [w] Odpowiedzialność członków zarządu spółki Z o.o. Warszawa 2009 r., str. 129 – 147 pod redakcją Michała Kuryłka.
 2. Wpływ kryzysu na warunki pracy w Polsce [w] Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa 2009 r., str 137 – 145 pod redakcją Mirosława Księzopolskiego, Barbary Rysz – Kowalskiej, Cezarego Żołędowskiego.

Publikacje popularno–naukowe

 1. Redukcja kosztów pracodawcy. Prawo przedsiębiorcy nr 44 z 2001 r., str. 15–16.
 2. Prezenty świąteczne. Prawo przedsiębiorcy nr 50 z 2001 r., str. 20–21.
 3. Zwolnienia grupowe. Wynagrodzenia nr 4 z 2001 r., str. 16–20.
 4. Równoważny czas pracy. Wynagrodzenia nr 14/15 z 2001 r., str. 25–27.
 5. Wypowiadanie umów o pracę. Wynagrodzenia nr 22/23 z 2001 r., str. 26–30.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 23 z 2001 r., str. 12–16.
 7. Komentarz do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz do dziennika ustaw nr 29/30 z 2001 r., str. 48–52.
 8. Komentarz do rozporządzenia MPiPS z dnia 12 stycznia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii. Komentarz do dziennika ustaw nr 4 z 2001 r., str. 10–11.
 9. Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r., o zmianie ustawy kodeks pracy. Komentarz do dziennika ustaw nr 45 z 2001 r., str. 36–40.
 10. Zasady naliczania na ZFŚS. Prawo przedsiębiorcy nr 1 z 2002 r., str. 16–18.
 11. Jak ustalić stosunek pracy. Prawo przedsiębiorcy nr 49 z 2002 r., str. 20–22.
 12. Pracownicy do wynajęcia. Prawo przedsiębiorcy nr 2 z 2002 r., str. 16–17.
 13. Ochrona pracownika w razie zmiany, likwidacji i niewypłacalności pracodawcy. Poradnik Gazety Prawnej nr 16/2003 str. 1–36.