Praktyki

Zainteresowanych praktykami prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kancelarii
e–mail: rekrutacja@niedzinski.pl

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w CV i podpisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ze zm.).